Mona Wembling
Landskapsarkitekt

Hörnhems Plantskola

Visningsträdgård

Perennplanteringar i olika teman i Hörnhems plantskola 2011. Visningsträdgården kom till när Hörnhems lanserade sitt nya perennsortiment.

längtan.jpg
vila.png
aptitligt.png
Hetta.jpg
eftertanke.png