Mona Wembling
Landskapsarkitekt

Östra Torp

Askgravplats

Platsen för askgravar på Östra Torps kyrkogård valdes av ingen. En omgestaltning av platsen och anläggning våren 2018 gav den nytt liv. Traditionella gravplatser anlades med nya sittplats, nya ljus-och gravhållare och en mängd perenner och lök som ger platsen ett vackert skimmer. Istället för den idag sjukdomsdrabbade buxbomen användes den låga idegranen Taxus  baccata Renke’s Kleiner Gruner. Idegranen skall klippas och hållas låg som en infattningshäck.

IMG_7910.JPG
IMG_9966.JPG
IMG_9970.JPG
IMG_9980.JPG
IMG_9984.JPG