Mona Wembling
Landskapsarkitekt

Trelleborg

Östervångsparken

I östervångsparkens entré ligger fyra långa perennrabatter som anlades 2015. Artvalen är delvis inspirerade av 1930-talets perenner, som en hyllning till den tidsanda som var då Östervångsparken anlades på 1930-talet. Eftersom platsen är tämligen skuggig valdes perenner som klarar halvskuggiga lägen: funkior, silverax, plymspirea, vitt lötnantshjärta och kaukasisk förgätmigej är några exempel. Planteringarna är vackrast på våren då mängder av olika lök samsas med vårblommande perenner.

IMG_3239.JPG
P1040866.JPG
P1040869.JPG
P1040946.JPG
P1040958.JPG
P1040963.JPG