Mona Wembling
Landskapsarkitekt

sibbhult

Lapidarium

Lapidariet på Sibbhults kyrkogård är ett utomhusmuseum där man samlat gravvårdar från olika kyrkogårdar i Skåne. Ett projekt som leddes av Ann-Britt Sörensen och Anna Andreasson på uppdrag av Movium, SLU i samarbete med kyrkorådet i Sibbhult och Göinge kommun. Jag fick formge och projektera lapidariet som anlades våren 2012.  I kronologisk ordning kan man följa hur gravvårdarnas utseende och vad som skrivs på dem förändras från 1700-talets kalkstensvårdar till 1970-talets polerade röda granit. Grundformen är uppbyggd av en klippt avenbokshäck som löper i en spiral.

media.sten.se/2013/05/Sibbhult.pdf

lappid nytt.jpg
ny bild lappid.jpg
sibbhult lapp 1.jpg
IMG_2951.JPG
gravstenar detalj 1,2,ändringar.ej trelleborg.jpg
väderskydd utplacering gravar7okt.jpg
väderskydd utplacering gravar, detalj 4 och 5 ändrat 26 jan 2012.jpg