Mona Wembling
Landskapsarkitekt

källstorps församling

Källstorps kyrkogård

Projektbeskrivning:
Ny allé till kyrkan

Beskrivning:
Ny allé planterades våren 2016. Acer x freemanii Autumn Blaze ersatte de gamla lindarna som försvunnit bit för bit under årens lopp. Under träden breder stora planteringar med perenner och lök ut sig.  Den förr så ödsliga uppfarten blev nu färgsprakande och lummig.

IMG_9182.JPG
IMG_9193.JPG
IMG_1717.JPG
IMG_3269.JPG
IMG_4366.JPG